ترک یاب مغناطیسی ON Line مدل AGSMAG3000S

ترک یاب مغناطیسی ON Line مدل AGSMAG3000S

نقد و بررسی محصول

ترک یاب مغناطیسی ON Line مدل AGSMAG3000S

دستگاه های ترک یاب مغناطیسی ON Line کاربرد وسیعی از صنایع ماشین سازی کشتی سازی صنایع هواپیمایی و خودرو سازی… را پوشش می دهند. روش تست غیر تماسی می باشد این دستگاه ها می توانند همه ترک های طولی و عرضی را در یک مرحله آشکار سازند همچنین مطابق استاندارد ASTM E1444 ساخته شده و قابلیت مغناطیس زدایی را دارا می باشد این سری از دستگاه ها برای قطعات خاص که شکل منظمی از نظرهندسی ندارند کاربرد دارد. طول و اندازه و تعداد در این سری از دستگاه ها مهم نیست یعنی طیف وسیعی از قطعات و تولیدات را پوشش می دهد. لازم به ذکر است رولیک دستگاه با توجه به نوع قطعه تعریف و ساخته می شود

 

AGSMAG3000S مشخصات فنی
ASTM E1444 استاندارد رعایت شده
Automatic نحوه تست پیوسته
Multidirectional System نحوه ترک یابی توسط دستگاه
Coil Shat سیستم
Automatic سیستم پاشش مواد فلوروسنت
Digital سیستم کنترل جریان
Hall Effect اندازه گیری جریان توسط
PLC Siemens S7 انجام فرامین داده شده به دستگاه توسط
HMI فرامین داده شده به دستگاه توسط
۵۰HZ فرکانس ترانس ۱
انتخابی ولتا‍ژ تست برای ترانس ۱
۲۴V سلف برای ترانس۱جهت تنظیم ولتا‍ژ خروجی
۲۳۰V کنترل ولتاژ
۶۰۰ mm قطر داخلی کویل ۱
›۱٫۶ Tesla حد اکثر چگالی کویل ۱
۴۵۰ mm قطر کارگیر
۶۰ Kg حد اکثر وزن قطعه
AC نوع جریان
۹۰۰۰ A شدت جریان موثر
۵۰HZ فرکانس ترانس ۲
انتخابی ولتا‍ژ تست برای ترانس ۲
۲۴V سلف برای ترانس۲جهت تنظیم ولتا‍ژ خروجی
۲۳۰V کنترل ولتاژ
۶۰۰ mm قطر داخلی کویل ۲
Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان
›۱٫۶ Tesla حد اکثر چگالی کویل ۲
Infinity Variable امکان تنظیم شدت جریان کویل
۱۲۰KVA میزان برق مصرفی
Ac 3 × ۴۰۰ V برق ورودی
℅۱۰۰ نسبت زمان کار به زمان کل
۲۵۰۰Kg وزن تقریبی

ببینید : ترک یاب مغناطیسی ON Line AGSMAG3000

.

آزمایش به روش ذرات مغناطیسی MT

 ترک یاب مغناطیسی ON Line

این روش غیر مخرب ، جهت جستجوی ناپیوستگی های سطحی در فلزات فرومغناطیس کاربرد دارد. در این روش در صورت استفاده از جریان DC ، ناپیوستگی های زیر سطحی (تا عمق ۱٫۵ mm ) قابل تشخیص هستند ولی معمولا تفسیر آنها بسیار مشکل می باشد.

عیوب زیر سطحی اغلب توسط روش های RT و UT قابل تشخیص و ارزیابی هستند.

ناپیوستگی های سطحی در قطعه مغناطیس شده ، آهنربای موضعی ایجاد نموده و ذرات پودر آهن را به سمت خود جذب می‌کنند. در اثر تجمع ذرات مغناطیسی در محل ناپیوستگی یک نشانه قابل رویت در آن محل ایجاد می شود.

آزمایش ذرات مغناطیسی به چند روش انجام میشود، اصول تست در این روش‌ها یکسان بوده و از طریق ایجاد میدان مغناطیسی در قطعه کار و اعمال ذرات مغناطیسی به سطح آن انجام می‌شوند.

شدت میدان مغناطیسی در داخل آهنربا بیش‌ترین مقدار و با دور شدن از آهنربا، از شدت آن کاسته می‌شود.

خطوط میدان مغناطیسی بصورت حلقه‌های پیوسته از یک قطب به قطب دیگر حرکت می‌کنند. به دلیل وجود فاصله هوایی کوچک در محل ناپیوستگی، یک آهنربای  موضعی در آن محل به وجود می‌آید. به دلیل نیروی جاذبه قوی این آهنربای موضعی، ذرات مغناطیسی در محل ناپیوستگی تجمع می‌کنند.

ترک یاب مغناطیسی ON Line

تجهیزات مختلف اعمال میدان مغناطیسی در MT

در روش MT ، تجهیزات مختلفی جهت اعمال میدان مغناطیسی به قطعه وجود دارد. پس از مغناطیسی شدن قطعه، ذرات مغناطیسی به سطح اعمال می‌شوند. در صورت وجود ناپیوستگی، ذرات مغناطیسی در آن محل تجمع نموده و یک نشانه قابل رویت تشکیل می‌دهند.

استفاده از آهنرباهای دائمی در روش MT به دلیل محدودیت‌های آن‌ها، منسوخ شده است. امروزه اغلب از آهنرباهای الکتریکی استفاده می‌شود. اصول آهنرباهای الکتریکی، ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف یک رسانای الکتریکی است.

زمانی که جریان الکتریکی از یک رسانا عبور می‌کند، خطوط میدان مغناطیسی به شکل دایره‌های هم مرکز در اطراف آن ایجاد می‌شود و میدان مغناطیسی عمود بر راستای جریان تولید خواهد شد.

ترک یاب مغناطیسی ON Line

انواع میدان مغناطیسی در MT

  • طولی (Longitudinal): زمانی که جهت میدان مغناطیسی در راستای محور قطعه باشد.
  • حلقوی (Circular): چنانچه جهت میدان مغناطیسی عمود بر محور قطعه باشد.

 

تجهیزات تولید میدان مغناطیسی

کویل الکتریکی : یکی از تجهیزات تولید میدان مغناطیسی طولی، کویل الکتریکی هست. زمانی که کویل به صورت ایستگاهی بوده و قطعات از داخل آن عبور کنند به آن “Coil Shot” گفته می‌شود.

یوک (Yoke): به منظور تولید مغناطیس طولی می‌توان از یوک (Yoke) نیز استفاده نمود. یوک یک آهنربای الکتریکی است که از یک هسته مغناطیسی و یک سیم‌پیچ که دور آن پیچیده شده، تشکیل شده است. زمانی که جریان از سیم‌پیچ عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی خطی بین پایه‌های یوک ایجاد می‌نماید.

هدشات( Head Shot) و پراد (Prod): برای تولید میدان حلقوی، می‌توان با عبور دادن جریان الکتریکی از قطعه، میدان‌های مغناطیسی دورانی عمود بر محور طولی قطعه ایجاد نمود.

تجهیزات مورد استفاده در این آزمایش با توجه به ابعاد و قابلیت حمل و نقل  متفاوت می‌باشند. مثلاً یوک بسیار سبک و قابل‌حمل بوده و جهت بازرسی قطعات بزرگ نظیر ساختمان‌ها و پل‌ها، مخازن و لوله‌ها، مفید است. تجهیزاتی مانند پراد وکویل به دلیل داشتن منبع قدرت از قابلیت حمل کمتری برخوردار هستند. تجهیزات بازرسی ایستگاهی مانند  “Coil shot”و “Head Shot” معمولاً جهت بازرسی قطعات کوچک با تعداد زیاد ، مناسب می‌باشند.

ترک یاب مغناطیسی ON Line

تاثیر راستای میدان مغناطیسی بر کیفیت آزمایش

بیش‌ترین حساسیت در تشخیص عیوب، زمانی ایجاد می‌شود که راستای خطوط میدان مغناطیسی عمود بر راستای عیب باشد .

بطور کلی در صورتیکه زاویه بین محور طولی عیب و خطوط مغناطیس بیشتر از °۴۵ باشد ناپیوستگی قابل رویت خواهد بود و اگر این زاویه کمتر از °۴۵ باشد، ممکن است ناپیوستگی رویت نگردد. بنابراین به منظور اطمینان از حساسیت کامل بازرسی، باید میدان مغناطیسی را در دو راستای °۹۰  نسبت به یکدیگر اعمال نمود.

ناپیوستگی که کاملاً موازی با خطوط میدان هستند، قابل مشاهده نخواهد بود.

ترک یاب مغناطیسی ON Line

ذرات مغناطیسی مورد استفاده در MT

این ذرات بسیار ریز بوده و به منظور سهولت مشاهده آنها روی قطعه به صورت رنگی ساخته می‌شوند. رنگ این مواد اغلب خاکستری، سفید، قرمز، زرد، آبی و یا مشکی می‌باشد. به این مواد، ذرات مرئی (Visible) گفته می‌شود، یعنی علائم، زیر نور مرئی قابل مشاهده می‌باشند. ذرات مغناطیسی ممکن است آغشته به مواد فلوئورسنت باشند که در این صورت علائم زیر نور ماوراءبنفش قابل مشاهده خواهند بود.

حساسیت بازرسی با ذرات فلوئورسنت بیشتر از ذرات مرئی می‌باشد.

نحوه اعمال ذرات مغناطیسی روی قطعه

  • به صورت پودر خشکی (dry Powder)
  • به صورت معلق در آب یا نفت (Wet Particle)

هر دو روش مزایا و محدودیت‌هایی دارند، ولی روش تر فلوئورسنت (Wet Fluorescent)، از حساسیت بیشتری برخوردار است.

ترک یاب مغناطیسی ON Line

مزایای آزمایش به روش ذرات مغناطیسیMT

–  سرعت بالا در شناسایی ناپیوستگی ها

–  هزینه‌های بازرسی کم است.

– شرایط سطحی قطعه از حساسیت کمتری (نسبت به PT) برخوردار می‌باشد، بطوریکه حتی امکان تست روی یک لایه نازک، رنگ وجود دارد.

– انجام تست روی سطوح داغ با استفاده از پودر خشک امکان‌پذیر است.

– امکان استفاده از روش‌های قابل‌حمل مانند یوک با جریان AC یا DC، میسر است.

ترک یاب مغناطیسی ON Line

محدودیت‌های آزمایش به روش ذرات مغناطیسیMT

– امکان بازرسی فقط جهت فلزات مغناطیس شونده (فرومغناطیس) میسر است.

– اغلب قطعات نیاز به مغناطیس زدایی پس از انجام آزمایش دارند.

– به جریان برق نیاز است.

پس از انجام آزمایش، در صورت مشاهده نشانه های مربوط به ناپیوستگی، میتوان با تهیه عکس یا رسم طرح قطعه و موقعیت نشانه ، یک سند دائمی از محل ناپیوستگی تهیه نمود . همچنین باید نوع قطعه، شماره قطعه، شماره جوش، مشخصات عیب یا ناپیوستگی تائید شده (نوع نشانه، محل و سایز نشانه) در گزارش قید گردند.

بعد از انجام آزمایش ، در صورت نیاز به جوشکاری و یا شرایط کاری خاص قطعه، باید مغناطیس زدایی انجام شود.

مزایا و معایب

ویدئوی محصول

کلید واژه ها
نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین دیدگاه را بنویسید برای “ترک یاب مغناطیسی ON Line مدل AGSMAG3000S”